Informacja o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna
DANE OSOBOWE w Muflon Sp. z o.o.
24.05.2018 rok

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Muflon Sp. z o.o. informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muflon Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 32; 43-450 Ustroń. (e-mail: recepcja@orw-muflon.com.pl).
  2. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Muflon Sp. z o.o. pełni obecnie Administrator danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów gospodarczych, marketingowych (zgodnie z wyrażoną zgodą) prowadzonej działalności gospodarczej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach prowadzonej przez Muflon działalności.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji działalności Muflon Sp. z o.o.,
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony szczegółowymi przepisami prawa,
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego