Regulamin

Regulamin
Turnieju Brydżowego Par o Puchar Burmistrza Ustronia§ 1

Organizatorem Turnieju Brydżowego Par o Puchar Burmistrza Ustronia jest Urząd Miejski w Ustroniu, a miejscem rozgrywek Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Muflon, ul. Szpitalna 88, 43-450 Ustroń.§ 2

Turniej jednodniowy, trzysesyjny, trzydziesto-rozdaniowy, rozpoczyna się o godz.9.00, dnia 28.07.2018r.
Zawiadomienie o turnieju umieszczone jest na stronie: www.slzbs.pl, www.muflon.com.pl.

Zapisów na turniej można dokonywać pod adresem e-mail: marketing4@orw-muflon.com.pl§ 3

Turniej ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć zarówno zawodnicy zrzeszeni w PZBS, jak i amatorzy w dowolnych zestawieniach par.§ 4

Turniej prowadzony jest przez Sędziego wyznaczonego przez Organizatora. Sędzia jest gospodarzem turnieju. Ogłasza również możliwość otrzymania punktów WK.
W trakcie trwania turnieju decyzje sędziego są wiążące i bezwzględnie obowiązują wszystkich uczestników zawodów. Sędzia ustala zasady poruszania się, normy czasowe oraz kary porządkowe.§ 5

W turnieju obowiązują przepisy PZBS oraz niniejszy regulamin, a przy braku stosownych uregulowań decyzje i postanowienia sędziego.§ 6

W turnieju obowiązuje opłata startowa w wysokości 40zł od pary.§ 7

Nagrody dla zwycięskich par są następujące:

  • I miejsce - Puchar Burmistrza Ustronia oraz nagroda pieniężna w wysokości 500zł
  • II miejsce - Puchar Burmistrza Ustronia oraz nagroda pieniężna w wysokości 400zł
  • III miejsce - Puchar Burmistrza Ustronia oraz nagroda pieniężna w wysokości 300zł


§ 8

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród następuje bezpośrednio po zakończeniu turnieju. W przypadku uzyskania identycznego wyniku końcowego przez dwie lub kilka par, zdobyte miejsca traktuje się równorzędnie, a nagrody pieniężne dzielone są równo pomiędzy strony. Nieodebrana nagroda przechowywana jest przez okres trzech miesięcy, po czym przepada na rzecz Organizatora.§ 9

Okres reklamacyjny trwa 15 minut po ogłoszeniu wyników turnieju.§ 10

W trakcie turnieju należy przestrzegać zasad dobrego wychowania wobec współuczestników oraz wielkoduszności wobec zawodników początkujących. Kibice i osoby postronne winny bezwzględnie podporządkować się poleceniom Sędziego.

Beskidzka Karta Lyoness
Partnerzy: